Biblia a teológia

6. júl

Abrám býval v krajine Kanán, Lót sa zdržiaval v mestách Okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi.

Genezis 13:12-1°3

Každá naša voľba, každé naše rozhodnutie bude mať svoje dôsledky. Niet rozhodnutia bez dôsledkov. Ani sa nedajú oddeliť dôsledky od rozhodnutia. Aké je rozhodnutie, také sú i dôsledky. Aká je voľba, také je i ovocie. My však nikdy nevidíme tie dôsledky dopredu. Keby sme ich videli, mnohé rozhodnutia by sme nikdy neurobili. Nevidel ich ani Lót. V dôsledku svojej voľby sa dostáva do blízkosti Sodomy. Netuší, že nad Sodomou sa sťahujú mračná Božieho súdu. A že s voľbou Sodomy si vybral i  jej údel.

Naša voľba nás vždy posunie určitým smerom. Či dobrým, alebo zlým, závisí od našej voľby. Lóta jeho voľba posunula tým najhorším možným smerom, do blízkosti bezbožného mesta s jeho bezbožným vplyvom. Keď sa raz v budúcnosti bude pýtať, ako sa vlastne dostal tam, kde sa dostal, odpoveď bude pomerne jednoduchá. Bol to výsledok jeho voľby, ktorú v minulosti urobil.

Keď si v prítomnosti niečo volíme, volíme si nielen prítomnosť tej veci, ale aj jej budúcnosť. Napríklad keď si v prítomnosti volím životného partnera, nevolím si ho len takého, akým je teraz v prítomnosti. Volím si ho i takého, akým raz bude i v budúcnosti. Ale to, akým raz bude, teraz nemôžem vedieť.

Voľbou v prítomnosti si volíme i svoju budúcnosť, o ktorej však nikto z nás nič nevie. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa nerozhodovali podľa toho, čo sa nám zdá dobré a výhodné v prítomnosti. Lebo zajtra sa naše rozhodnutie môže obrátiť proti nám. Zajtra sa naša „výhodná“ voľba z dneška môže zmeniť na veľmi nevýhodnú. Koľkí by o tom mohli vydávať smutné svedectvo!

Pane, ochráň nás pred pomýlenými rozhodnutiami,  aby sme raz nemuseli niesť ich trpké následky!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal