Nezaradené

8. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Potom Noach postavil oltár Hospodinovi, vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obety na oltár. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú.

Genezis 8:20-22

Hospodin povedal: … zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. To je prekvapujúce zistenie. Aspoň pre nás. Veď presne takú istú diagnózu o ľudskom srdci Boh vyslovil aj pred potopou (Gn 6: 5). Teraz to isté počujeme aj po potope. O kom to Boh hovorí? O tých, čo prežili potopu. O Noachovi a jeho rodine. Možno sme čakali, že ľudia po potope budú zase ako prví ľudia v raji. Ako Adam s Evou pred pádom. Ale Boh nás rýchlo vyvádza z omylu. Noach bol rovnako nakazený vírusom hriechu ako všetci ostatní. On nebol zachránený preto, že by bol lepší než tí druhí. Bol zachránený len preto, že sa Boh nad ním zmiloval.

Teraz však Boh hovorí, že vírus hriechu je odolný aj voči takému drastickému zásahu, akým bola potopa. Tá bola súdom nad hriechom, ale nie riešením hriechu. Po potope sa nič nezmenilo. Srdce človeka naďalej zostalo porušené, nezmenené. Lebo vírus hriechu prežil aj potopu. Prežil ju v Noachovom srdci. Ani Boží súd nemá moc odstrániť hriech z ľudského srdca. Má moc potrestať človeka, ale nie zmeniť človeka. Preto má ľudstvo po potope presne tie isté problémy ako pred potopou. Lebo ani Boží súd nie je riešením ľudskej porušenosti. Riešenie musí prísť iným spôsobom. Ale to sa zatiaľ odkladá na neskôr.

Čo sa však neodkladá na neskôr, ale začne platiť s okamžitou platnosťou, je Božie rozhodnutie: Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Kým bude svet svetom, denný cyklus dňa a noci a ročný cyklus štyroch ročných období sa budú striedať so železnou pravidelnosťou. Za to nevďačíme nejakým neosobným prírodným zákonom, ale jedine Bohu. Božej vernosti svojmu sľubu, ktorý dal svojmu stvoreniu. A z tejto jeho vernosti svet žije až dodnes. A bude žiť až do konca: Kým bude trvať zem…

Pane, ďakujeme, že aj siať aj žať môžeme len vďaka tomu, že Ty si verný svojim sľubom.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal