Aktuálne témy

9. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Tu predstúpil k nemu Júda a vravel: Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov svojmu pánovi… náš otec nám povedal: Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: Iste ho divá zver roztrhala. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by ho postihlo nejaké nešťastie, v žiali by ste priviedli moje šediny do hrobu. Ako teda prídem k môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude?… Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto tohto chlapca tvoj sluha a chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca?

Genezis 44: 18, 25 – 31, 33 – 34

Júdova reč je oknom do Jákobovej rodiny. Z jeho reči je zrejmé, že Jákob mal dve kategórie žien. Hoci mal štyri ženy, len o jednej z nich, o Ráchel, hovorí ako o svojej žene: Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. A tak ako mal dve kategórie žien, mal aj dve kategórie synov, Jozefa a Benjamína, a potom tých ostatných. Keď prišiel o Jozefa, prvého miláčika, všetku svoju lásku preniesol na Benjamína. Júda hovorí: … otec ho miluje. Benjamín je chlapec, na ktorom celou dušou lipne. Ako sa so skutočnosťou otcovej rozdelenej lásky vyrovnajú ostatní synovia?

V prípade Jozefa otcova láska k nemu v nich vyvolala závisť a nenávisť, takže ho predali do otroctva. A otca nechali v tom, že ho divá zver roztrhala. Nenávisť voči bratovi, bezcitnosť voči otcovi. Ako sa však vyrovnajú s otcovou láskou k Benjamínovi? Konkrétne Júda? Pri Jozefovi nemal problém obetovať brata. Pri Benjamínovi nemá problém obetovať seba: Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto tohto chlapca tvoj sluha. Pri Jozefovi nemal problém sa pozerať na bolesť svojho otca. Pri Benjamínovi to nedokáže: Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Raz už otcovi pripravil veľkú bolesť. Teraz urobí všetko pre to, aby otca ušetril bolesti. Júdovo pokánie voči Bohu sa tak dovŕši v zmenenom vzťahu k otcovi aj bratovi. Na nich mu záleží oveľa viac ako na sebe. Táto premena trvala dvadsať rokov, ale nakoniec stála za to. Veď pokánie vždy stojí za to. Aj po rokoch.

Pane, nech aj naše zmenené vzťahy svedčia o pravosti nášho pokánia!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal