Aktuálne témy

KNIHA: Božia svätosť

R. C. Sproul bol americký teológ a kazateľ. Založil a predsedal organizácii Ligonier Ministries. Je považovaný za „najväčšieho a najvplyvnejšieho zástancu oživenia reformovanej teológie v minulom storočí“.

R. C. Sproul prístupnou a zároveň teologicky a filozoficky zodpovednou formou preberá jednu z najdôležitejších a najnáročnejších tém kresťanskej viery. Čitateľ sa tu stretne s viacerými „politicky nekorektnými“ myšlienkami, ktoré odkrývajú realitu postavenia človeka pred Bohom. Kniha však neostáva v negatívnej rovine kontroverzie, ale skrze evanjelium Ježiša Krista nás vedie k poznaniu a uplatňovaniu svätosti v každodennom živote.

Prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Katedra teológie a katechetiky UMB Banská Bystrica

Táto kniha vás privedie k hlbšiemu, krajšiemu a plnšiemu chápaniu Boha a konceptu svätosti.  R. C. Sproul je nielen múdry, hlboký a skúsený, ale tiež sa ľahko číta a je veľmi otvorený a úprimný.

Slavomír Slávik
riaditeľ Slovenského evanjelizačného strediska

Toto dielo nás upúta tromi vecami. Autorovým intelektuálnym rozhľadom, schopnosťou vyučovať a samotnou metódou rozprávania. Tá zodpovedá vyznaniu žalmistu (Žalm 113:6), v ktorom je koncentrovaná celá biblická teológia: Boh sídli vysoko a hľadí dolu hlboko. Sproul nenazerá na Božiu svätosť „samu osebe“ ako na špekulatívny fakt, ale vždy vo väzbe k tomu, čo skúsenosť Božej svätosti znamenala pre život konkrétnych ľudí z biblickej minulosti, z dejín cirkvi. Takú skúsenosť môžete mať aj vy.

Ivan Eľko
generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Vydavateľstvo: Porta libri
Formát:       A5, mäkká väzba
Jazyk:    slovenčina
ISBN:    
Rok vydania:    2023
Počet strán:      

ReFormatio

ReFormatio je knižná edícia vydavateľstva Porta Libri. ReFormatio chce prispieť k tomu, aby “Božia sláva napĺňala zem tak, ako voda napĺňa moria” - Habakuk 2:14.