Nezaradené

9. marec

Ježiš mu povedal: Amen, amen hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Ján 3:3-5

Nikodém sa dozvie, čo sa musí stať, aby človek mohol vojsť do Božieho kráľovstva a tak navždy patriť Bohu. Mať večný život. Byť navždy zachránený. Musíte sa znova narodiť, hovorí Ježiš jemu i všetkým nám. Nie môžete, ale musíte. Je to duchovná nevyhnutnosť. Lebo, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Nikodém však nerozumie. Predstava nového narodenia vyznieva v jeho ušiach úplne absurdne:  Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa.

Máš pravdu, Nikodém. Človek si nemôže zopakovať svoje narodenie. Veď tým by sa aj tak nič nezmenilo. Na svet by sme opäť prišli takí istí, nezmenení ľudia. Ale novým narodením, o ktorom Ježiš hovorí, sa všetko zmení. Ono pritom  nijako nesúvisí s vekom človeka. Nikodém sa pýta: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? No nemôže, ani mladý ani starý. Ale nové narodenie, o ktorom Ježiš hovorí, je možné v každom veku. V mladom i starom. Teda aj v tvojom veku, Nikodém.

Čo je to to nové narodenie? Je to nadprirodzená vnútorná premena, pri ktorej sa v človeku zrodí niečo úplne nové. Zrodí sa v ňom nový život, ktorý má pôvod v Bohu. Toto nové narodenie sa pritom deje z vody a Ducha. Voda ako symbol očistenia hovorí o očistení od hriechov (Ez 36:25-26). Duch hovorí o dare nového života. Tým, že nás Boh očistí od hriechov, rieši našu hriešnu minulosť. Tú raz a navždy pochová v mori zabudnutia. Tým, že nám Boh daruje svojho Ducha, rieši našu novú budúcnosť. Lebo s Duchom nám dáva nový, večný život. Nič lepšie sa nám nemôže stať ako to, keď sa znova narodíme. Lebo vďaka tomu môžeme vojsť do Božieho kráľovstva a byť navždy zachránení.

Pane, ďakujeme, že existuje cesta večnej záchrany.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal