Aktuálne témy

Poďte do ústrania a trochu si odpočiňte

Drahí priatelia,

Iste sa pamätáte, že svoje pôvodné pozvanie na túto konferenciu som začal takto: „Sme uprostred pandémie nevídaných rozmerov: Naše krematóriá nestíhali spaľovať našich mŕtvych…“ A žiaľ, ani nemusím pokračovať, že odvtedy sme aj uprostred humanitárnej katastrofy, ktorú spôsobuje bratovražedná vojna na susednej Ukrajine. Utrpenie žien a detí, ktoré utekajú pred vojnou, nás vedie k praktickej láske, ktorej sa učíme od Hospodina, ktorý je Otcom sirôt a obhajcom vdov ( Ž 68:6). Verím preto, že všetci sa modlíme za mier. Verím tiež, že väčšina z nás je aj rôznymi praktickými spôsobmi zapojená v praktickej pomoci a starostlivosti o utečencov, ktorú oceňuje aj náš Pán Ježiš Kristus ( Mt 25:31-40).

A predsa! Alebo práve preto pozýva Pán Ježiš svojich učeníkov po namáhavej misii: Poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočiňte! ( Mk 6:31). Preto vás pozývam aj ja, aby ste zo všetkej tej námahy, zhonu a povinností odišli od toho všetkého na 2 dni, stretli a povzbudili sa po dvojročnej prestávke navzájom s ostatnými bratmi a sestrami. Odpočiňme si od toho všetkého, čo na nás tak nečakane doľahlo a premýšľajme spolu pred naším Pánom o evanjeliu, ktoré je aj teraz Božou mocou na spásu ( Rim 1:16), ale aj o tom, ako túto zachraňujúcu zvesť urobiť príťažlivou v týchto hrozných podmienkach.

Pôvodný program 13. konferencie Máme čo zvestovať 28.-30. apríla chceme ešte aj obohatiť, ale zároveň vytvoriť trochu viac času a priestoru pre neformálne stretnutia alebo jednoducho odpočinok. Načerpať nové sily, ba aj nadšenie bude určite stáť za váš čas i peniaze. Odvážim sa preto parafrázovať Markove slová: Poďme k Ježišovi a oznámme mu všetko, čo robíme a učíme. Potom počujme jeho pozvanie: Poďte vy sami do ústrania a trochu si odpočiňte. – Stále totiž prichádza a odchádza množstvo ľudí, takže sa nemáte kedy ani najesť ( Mk 6:30-31).

Teším sa na odpočinok s Ježišom aj s vami.

Do videnia 28.-30. apríla 2022 na 13. konferencii Máme čo zvestovať!

Ján Henžel

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia