Apologetika

Apologetika: Obrana kresťanskej viery

HANES, Pavel: Apologetika

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB