Biblia a teológia

Božia láska

Láska Otca, Syna a Svätého Ducha

Učenie o Trojici je dôležité nielen pre toho, komu odpovedáme, pre koho žijeme a komu sa modlíme. Učenie o Trojici opisuje aj spôsob, akým k nám prichádza trojjediný Boh. Čo sa týka Božej lásky k nám, nie je len tak, že jeden Boh nás miluje

Nie je to ani tak, že Otec, Syn a Duch nás milujú:

V živote samotného Boha pôsobí mocná láska medzi Otcom, Synom a Duchom:

Tento večný trojuholník lásky nie je exkluzívny, ale inkluzívny. Z milosti Božej sme vtiahnutí do aktívneho silového poľa Božej lásky. Aj my sme zahrnutí do života lásky samotného Boha:

Nestrácame svoju identitu, ani sa neutopíme v mori Božej lásky. Sme zahrnutí do lásky, ktorou Boh sám miluje. Otec nás miluje v Synovi, Syn nás miluje ako dar Otca a Duch vylieva Božiu lásku do nášho srdca.

Život s Bohom sa podobá skôr vzťahu k milujúcemu spoločenstvu ako k milujúcemu jednotlivcovi. Obraciame sa k Otcovi a on nám dáva Syna a Ducha. Obraciame sa k Synovi a on nám ukazuje Otca a vdychuje nám Ducha. Obraciame sa k Duchu a on nám ukazuje Otca a Syna.

Vedomý zážitok Boha je len malou časťou nášho života v Bohu. Bolo by nebezpečné usilovať sa o neustály živý zážitok s trojjediným Bohom. Ako kresťania sme si však vedomí základnej orientácie k Bohu aj v časoch mimoriadneho zážitku, aj inokedy len vierou. Rovnako by sme si mali byť vedomí trojitého smerovania k Otcovi, Synovi a k Duchu. Takéto trojité smerovanie je súčasťou nášho života v láske k jednému Bohu, ktorý je Otec, Syn a Svätý Duch.

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia