Biblia a teológia Cirkev a služba

Čo je úspech v misii a ako ho meriame?

Biblia učí niekoľko vecí veľmi jasne.

1. Výsledky v misii pochádzajú od Boha, nie z ľudského nástroja. 
„Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast.“ 1Kor 3:6-7

2. Našou úlohou je verne hlásať evanjelium a pokiaľ ide o výsledky dôverovať Bohu.
„Nuž a teraz viem, že nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal kráľovstvo, už neuvidí moju tvár. Preto vám v dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som vám ohlasoval celý Boží zámer, nič som nezamlčal.“ Sk 20:25-27

3. Skutočný úspech v misii sa preto meria vernosťou úlohe, nie okamžitými viditeľnými výsledkami.
„A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa napokon vyžaduje, aby bol každý uznaný ako verný. 1Kor 4:1-2

4. Samotná povaha kresťanskej misie závisí od viery.
„Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.“ 2Kor 5:7
Pokus o meranie výsledkov je často pokusom žiť z toho, čo vidíme. Osvojiť si definovanie úspechu ako „vernosti“ je ťažké, pretože si vyžaduje úplnú závislosť na Bohu.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

Témy:

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.