Aktuálne témy

Ježiš pre skeptikov

Kto bol Ježiš?

Naše najlepšie informácie nepoukazujú na uhladeného, jednorozmerného Ježiša, ale na zložitú, mnohotvárnu a niekedy rozporuplnú postavu.
Po 2 000 rokoch viery a dvoch storočiach kritického výskumu stále nedokážeme Ježiša vtesnať do jednej škatuľky. 

V knihe Ježiš pre skeptikov John Dickson rozširuje predstavy veriacich aj skeptikov a konfrontuje ich presvedčenia. Dickson odhaľuje poznatky z minulosti, aby poskytol prevratný úvod do hlavných pohľadov na Ježiša, ktoré nachádzame v raných historických zdrojoch. Objavte ich aj vy! 


Je to skvelá kniha a veľmi ju odporúčame všetkým hľadajúcim.

Publisher’s Weekly

Každá kapitola skúma dôkazy o inom aspekte najvplyvnejšej postavy v dejinách ľudstva a venuje sa týmto témam:

Jeho slová a ich vplyv.
Škandál jeho spoločenského života.
Jeho záľuba v chudobných a pokorných.
Význam jeho smrti a vplyv jeho zasľúbení.


Jedinečný zdroj informácií…
V sekulárnej, ideológiou poháňanej dobe prináša objektívne,
nestranné a vyvážené predstavenie kresťanských náhľadov
na Ježiša Krista – všetky dôkladne podložené primárnymi zdrojmi.
Nedokážem slovami vyjadriť, ako vrelo odporúčam túto knihu.

Timothy J. Keller

John DICKSON (PhD, Staroveké dejiny) je autor viac než dvanástich kníh, rektor St. Andrew’s Roseville a zaneprázdnený rečník. Moderoval tri televízne dokumenty a pravidelne prispieva do médií ako komentátor. V roku 2007 založil Centre for Public Christianity. Vyučuje a robí rôzne výskumy na Macquarie University (Sydney) a na University of Sydney, kde vyučuje predmet o historickom Ježišovi. V rokoch 2017 – 2018 pôsobil ako hosťujúci akademik na Katedre klasických štúdií na Oxford University. Žije v Sydney spolu s manželkou a troma deťmi.


Vydavateľstvo: Porta libri
Formát:       A5, mäkká väzba
Jazyk:    slovenčina
ISBN:     978-80-8156-265-5
Rok vydania:    2022
Počet strán:      180

ReFormatio

ReFormatio je knižná edícia vydavateľstva Porta Libri. ReFormatio chce prispieť k tomu, aby “Božia sláva napĺňala zem tak, ako voda napĺňa moria” - Habakuk 2:14.