Aktuálne témy Biblia a teológia

KNIHA: Obrátenie

Ako pochopenie obrátenia formuje našu službu?

Podľa toho, ako cirkevný zbor funguje, sa veľa dozvieme o tom, čomu verí o spasení človeka. Keď si zbor skutočne osvojil biblické učenie o obrátení, bude volať ľudí k pokániu a viere – nielen k jednorazovým rozhodnutiam, terapeutickému uzdraveniu či mravnému životu.

Táto krátka kniha má za cieľ pomôcť zborom správne vidieť rozdiel, ktorý biblická doktrína o obrátení prinesie v učení, evanjelizácii, učeníctve, členstve a v každej inej práci v rámci zboru.

V tejto stručnej knihe Michael Lawrence vysvetľuje učenie o obrátení a pomáha nám premýšľať o vzťahu medzi tým, čomu veríme o tom, ako sú ľudia spasení, a naším prístupom k zdieľaniu evanjelia v kontexte miestneho zboru. Čitatelia tejto knihy pochopia, ako by sa mal miestny zbor podieľať na procese obrátenia bežnými prostriedkami, ako je biblické kázanie a zámerné vzťahy.


Vydavateľstvo: Porta libri
Formát:       A5, mäkká väzba
Jazyk:    slovenčina
ISBN:     978-80-8156-233-4
Rok vydania:    2022
Počet strán:      96

ReFormatio

ReFormatio je knižná edícia vydavateľstva Porta Libri. ReFormatio chce prispieť k tomu, aby “Božia sláva napĺňala zem tak, ako voda napĺňa moria” - Habakuk 2:14.