Kristov kríž

7 slov z kríža: “Prečo si ma opustil?”

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.


HANES, Pavel: Prečo si ma opustil?

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB