Kristov kríž

Dokonalosť kríža

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB