Kristov kríž

Kristov kríž a náš kríž

HANES, Pavel: Kristov kríž a náš kríž

Biblický výklad Mt 10:34-39 je súčasťou série Kristov kríž. Ostatné časti si môžete vypočuť na tomto odkaze.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB