Zakladanie zborov

Mýtus: Zakladanie nových cirkevných zborov oslabuje tie existujúce

JANČI MÁHRIK
– kazateľ Zboru Cirkvi bratskej – Za kostolom v Žiline; člen PLANt.sk tímu


PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.