Atribúty Boha

Záverečné poznámky

HANES, Pavel: Záverečné poznámky

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Atribúty Boha.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB