Biblia a teológia

Príklady falošného evanjelia

  1. Boh z nás chce urobiť boháčov. Niektorí kazatelia dnes hovoria, že dobrou správou je, že Boh nám chce požehnať kopu peňazí a majetku – všetko, čo musíme urobiť, je poprosiť! Ale evanjelium je posolstvom o duchovných požehnaniach (Ef 1:3): Boh poslal Ježiša Krista, aby za nás zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme boli ospravedlnení, zmierení s Bohom a dostali večný život s Bohom (Rim 3:25-26, Rim 6:23; 2Kor 5:18-21). Biblia navyše sľubuje, že kresťania nebudú mať v tomto živote hmotný blahobyt, ale súženie (Sk 14:22), prenasledovanie (2Tim 3:12) a utrpenie (Rim 8:17), ktoré jedného dňa nahradí nevýslovná sláva (2Kor 4:17; Rim 8:18).
  2. Boh je láska a my sme v poriadku. Niektorí ľudia si myslia, že podľa evanjelia nás Boh miluje a prijíma nás takých, akí sme. Ale biblické evanjelium konfrontuje ľudí ako hriešnikov, ktorí čelia Božiemu hnevu (Rim 3:23, Jn 3:36), a hovorí ľuďom o Božom radikálnom riešení: Ježišovej smrti na kríži za hriech. Toto evanjelium vyzýva ľudí k rovnako radikálnej reakcii: činiť pokánie zo svojich hriechov a dôverovať Kristovi na spasenie.
  3. Mali by sme žiť správne. Evanjelium nie je posolstvo, ktoré nám hovorí, aby sme žili lepší život, a tak sa zmierili s Bohom. V skutočnosti nám evanjelium hovorí presný opak: nemôžeme robiť to, čo sa páči Bohu, a nikdy sa pre neho nemôžeme stať prijateľnými (Rim 8:5-8). Ale dobrá správa je, že Ježiš pre nás urobil to, čo by sme nikdy nemohli urobiť pre seba: tým, že žil dokonalý život a niesol Boží hnev na kríži, zabezpečil spásu všetkým, ktorí sa odvracajú od svojho hriechu a dôverujú jemu (Rim 5:6-11, Rim 8:31-34).
  4. Ježiš prišiel premeniť spoločnosť. Niektorí ľudia veria, že Ježišovou misiou bolo transformovať spoločnosť a dosiahnuť spravodlivosť pre utláčaných prostredníctvom politickej revolúcie. Biblia však učí, že tento svet bude napravený, až keď Ježiš znova príde a uvedie nové nebo a novú zem (2Tes 2:9-10, Zj 21:1-5). Evanjelium je v zásade posolstvom o záchrane od Božieho hnevu prostredníctvom viery v Krista, nie o premene spoločnosti v súčasnej dobe.

(Niektoré myšlienky boli prevzaté z knihy Marka Devera: Zdravá cirkev, strany 49-53.)

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.