Ako čítať Bibliu

Ako čítať Zjavenie

HANES, Pavel: Ako čítať Zjavenie
Pavel Hanes

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB