Ako čítať Bibliu

Ako čítať epištoly

HANES, Pavel: Ako čítať epištoly

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB