Ako čítať Bibliu

Ako čítať hebrejskú poéziu

HANES, Pavel: Ako čítať hebrejskú poéziu

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB