Ako čítať Bibliu

Ako čítať Mojžišove knihy

HANES, Pavel: Ako čítať Mojžišove knihy

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB