Ako čítať Bibliu

Ako čítať dejiny Izraela

HANES, Pavel: Ako čítať dejiny Izraela

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB