Stará zmluva dnes

Otec Abrahám

HANES, Pavel: Otec Abrahám

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Stará zmluva dnes.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB