Stará zmluva dnes

Jakub: Víťazstvo v porážke

HANES, Pavel: Jakub – víťazstvo v porážke

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Stará zmluva dnes.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB