Stará zmluva dnes

Abrahámov život viery

HANES, Pavel: Abrahámov život viery

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Stará zmluva dnes.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB