Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: 2. Korinťanom

Spoznajte 2. list Korinťanom,
jeho literárnu štruktúru a jeho myšlienkový tok.
V 2. liste Korinťanom Pavol rieši svoj konflikt s Korinťanmi tým,
že ukazuje, ako škandál ukrižovania prevracia náš hodnotový systém naruby.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.