Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Efezanom

V liste Efezanom Pavol ukazuje,
že dobrá správa má formovať etnicky rôznorodé spoločenstvá,
ktoré spája oddanosť Ježišovi a blížnym.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.