Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Filipanom

V tomto liste Pavol ďakuje filipským kresťanom
za ich štedrosť a hovorí,
že všetci sú povolaní k Ježišovej obetavej láske.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.