Biblia a teológia

Úvod do 1. listu Tesaloničanom

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia