Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Galaťanom

Spoznajte list Galaťanom,
jeho literárnu štruktúru a jeho myšlienkový tok.
V liste Galaťanom Pavol vyzýva galatských kresťanov,
aby nedovolili kontroverznému dodržiavaniu Tóry rozdeľovať ich cirkevný zbor.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.