Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Lukáš I

Spoznajte Evanjelium podľa Lukáša kapitoly 1-9,
ich literárnu štruktúru a myšlienkový tok.
V Lukášovom evanjeliu Ježiš završuje

príbeh zmluvy medzi Bohom a Izraelom
a ohlasuje dobrú správu o Božom kráľovstve

pre chudobných aj bohatých.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.