Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Lukáš II

Spoznajte Evanjelium podľa Lukáša kapitoly 10-24,
ich literárnu štruktúru a myšlienkový tok.
V Lukášovom evanjeliu Ježiš završuje príbeh zmluvy medzi Bohom a Izraelom a ohlasuje dobrú správu o Božom kráľovstve pre chudobných aj bohatých.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.