Cirkev a služba

Štruktúra biblického textu

Poznámka redaktora: Článok patrí do série Od textu ku kázni.

Jednoduchá a zrozumiteľná definícia výkladovej kázne by mohla znieť takto:

Výkladová kázeň je hovorený prejav, ktorý vysvetľuje a aplikuje hlavnú myšlienku kázaného textu Biblie pre poslucháčov.

Viac a podrobnejšie sa o kázaní dozviete v týchto výborných knihách:

KELLER, Timothy: Kázeň; Ako komunikovať vieru v dobe skepticizmu. Bratislava: EVS, 2017, 255 s. ISBN 978-80-88863-79-3.
ROBINSON, Haddon W. Biblická kázání; Jak postupovat při výkladu Božího slova a jak ho přednést posluchačům. Třinec: Biblos, 1993, 213 s.

Jedným z dobrých praktických postupov od textu Biblie k textu našej kázne je nasledovných 7 krokov:

V nasledujúcich týždňoch si vysvetlíme jednotlivé kroky trochu bližšie.

Pokračujeme druhým krokom, ktorým je:

Znázorni štruktúru

V tomto kroku chceme porozumieť, ako biblický autor zostavil tento text. Hľadáme štruktúru textu a zároveň zhrňujeme jeho jednotlivé časti. Štruktúru textu nám pomáhajú odhaliť najmä dva ukazovatele:

1. Členenie textu

Náš text si rozčleníme pomocou

a/ Gramatických kľúčov

Sú to obyčajne malé a často prehliadané slová, ktoré však majú vplyv na skladbu textu. Všimni si, čo som v predchádzajúcom kroku povedal o „logických vzťahoch.“ Niekedy to dokonca nemusia byť ani slová, ale iba interpunkčné znamienka (čiarka, bodka, dvojbodka, výkričník, otáznik, spojovník). Neprehliadni ich!

Ukazovateľ významuPríklady slov
Príčinalebo, pretože, keďže
Dôvodpreto, lebo, z toho dôvodu
Dôsledoktak, takže, ktorý, preto
Zámeraby, nech, pre, kým, k/ku
Prostriedokprostredníctvom, kým, čím, skrze, z, s
Čaským, dovtedy, o, keď, s, z, podľa
Miestokde, kdekoľvek, všade, z, do, cez, pod, na, nad, za, pred, pri, pozdĺž
Spôsobtak, ako, s, na

Túto tabuľku si dopĺňaj postupne pri svojom štúdiu textov.

b/ Obsahových podnetov

Niekedy štruktúra textu nie je určená jeho gramatikou, ale zmenou obsahu, uvedením nového predmetu, opakovaním a pod.

K tomu nám dobre poslúži takáto jednoduchá tabuľka:

Prázdnu tabuľku pre Štrukturálny diagram textu nájdeš tu.

2. Zhrň hlavné časti textu

Teraz jednou stručnou vetou napíš obsah jednotlivých častí skúmaného textu. Toto ti pomôže nájsť, o čo v celom texte skutočne ide.

Ak neurobíš nič viac, iba tieto 2 kroky, tak už máš istotu, že budeš verný Písmu. Lenže ak neurobíš ďalšie kroky, tak prednesieš prednášku, ale nie kázeň. Ku kázni si urobil síce rozhodujúce, ale iba prvé dva kroky.

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia