Téma - Historická teológia

Luteránska teológia

Lutherova teológia je postavená na presvedčení, že biblický pohľad na realitu určujú vzťahy, obzvlášť vzťah Stvoriteľa a všetkých stvorených bytostí.

Čo je človek?

Kristus nezomrel, aby presvedčil Otca, nech nás miluje. Kristus zomrel práve preto, že Otec nás miloval.