Biblia a teológia

VEĽKÝ BOŽÍ PRÍBEH #8: Ohlasované kráľovstvo

Boží večný plán napraviť svoj pokazený svet. Záblesky svetla uprostred temnoty hriechu. A sľub jednému mužovi, ktorý určuje program zvyšku Biblie a dokonca i dejín.
 
V kurze s názvom Veľký Boží príbeh vám chceme pomôcť pochopiť, ako do seba zapadajú všetky časti Biblie od Genezis po Zjavenie, ako hovoria príbeh o Božom úžasnom pláne zachrániť svet cez Ježiša Krista.
 
V 9 lekciách tohto kurzu preberieme celý biblický príbeh. Každá lekcia obsahuje 10-minútové video a sprievodné biblické štúdium, ktoré môžete využiť napríklad na zborovej skupinke alebo sami doma.
 
Ostatné časti kurzu a materiály na tlač ku každej lekcii nájdete na webovej stránke kurzu.
 
Pozývame Vás na konferenciu Máme čo zvestovať 2021 s názvom Veľký Boží príbeh s rečníkom Vaughan Robertsom.
 

LEKCIA 8: OHLASOVANÉ KRÁĽOVSTVO

Ježišovo kráľovstvo je „teraz“ aj „ešte nie“. Táto lekcia vysvetľuje, že žijeme v „posledných dňoch“ medzi Ježišovým prvým a druhým príchodom. Boh trpezlivo čaká na príchod ďalších ľudí do jeho kráľovstva, než pošle Ježiša späť, aby všetko zabalil. Keď prechádzame ku knihe Skutkov apoštolov, vidíme, že na to, aby si pre seba utvoril ľud, posiela Boh svojho Ducha Svätého do kresťanov, aby mohli ostatným hovoriť o Ježišovi.
 
Dozvedáme sa, že Duch Svätý prináša nové narodenie, pripravuje veriacich na službu Kristovi a produkuje svätosť. Aj keď boli veriaci úžasne zachránení, Boh teraz nesľubuje ľahký život, skôr máme čakať utrpenie. Veriaci majú vytrvať vo svätosti a šírení evanjelia tým, že sa budú tešiť na slávnu, večnú budúcnosť, keď už nebude hriech a smrť.


Vaughan Roberts

je rektorom anglikánskeho zboru St. Ebbe´s Church v Oxforde. Okrem toho je prezidentom Proclamation Trust v Londýne. Študoval právo a teológiu na univerzite v Cambridge, kde tiež viedol kresťanský študentský zväz (CICCU). Napísal niekoľko kníh: Body zvratu; Pravá bohoslužba; Zápasy kresťanov; Odlišnosti. Najznámejšia a najobľúbenejšia z nich je Veľký Boží obraz.