Biblia a teológia

VEĽKÝ BOŽÍ PRÍBEH #9: Dokonalé kráľovstvo

Boží večný plán napraviť svoj pokazený svet. Záblesky svetla uprostred temnoty hriechu. A sľub jednému mužovi, ktorý určuje program zvyšku Biblie a dokonca i dejín.
 
V kurze s názvom Veľký Boží príbeh vám chceme pomôcť pochopiť, ako do seba zapadajú všetky časti Biblie od Genezis po Zjavenie, ako hovoria príbeh o Božom úžasnom pláne zachrániť svet cez Ježiša Krista.
 
V 9 lekciách tohto kurzu preberieme celý biblický príbeh. Každá lekcia obsahuje 10-minútové video a sprievodné biblické štúdium, ktoré môžete využiť napríklad na zborovej skupinke alebo sami doma.
 
Ostatné časti kurzu a materiály na tlač ku každej lekcii nájdete na webovej stránke kurzu.
 
Pozývame Vás na konferenciu Máme čo zvestovať 2021 s názvom Veľký Boží príbeh s rečníkom Vaughan Robertsom.
 

LEKCIA 9: DOKONALÉ KRÁĽOVSTVO

Koniec zla a začiatok večnosti: záverečná kniha Biblie, Zjavenie, je séria vízií, ktoré dostal apoštol Ján, a ktoré prostredníctvom symbolov sprostredkúvajú posolstvo na posilnenie veriacich.
 
Nachádza sa tu vízia baránka na tróne v nebi, ktorá povzbudzuje veriacich k vedomiu, že hoci je tento svet plný zla, vládne nad ním niekto, Ježiš, kto dal svoj život za svoj ľud. Ďalej je tu séria videní s pečaťami, trúbami a čašami, ktoré znázorňujú vojnové štvanice, ekonomickú nestabilitu a smrť a sú charakteristické pre každú dobu, kým sa Kristus nevráti. Potom je tu posledný súd, keď bude všetko zlo a odpor voči Bohu úplne a konečne zničené. A nakoniec je tu slávny obraz nového stvorenia; Božie dokonalé kráľovstvo, v ktorom nebude hriech, smútok ani smrť.
 
Vidíme, ako sa Boží prísľub Abrahámovi úplne a konečne plní: Boží ľud zo všetkých národov bude žiť na Božom mieste, v novom stvorení a bude sa naveky tešiť z jeho vlády a z požehnania jeho prítomnosti. Modlíme sa teda: „Príď, Pane Ježišu.“ A kým čakáme, prosíme: „Milosť Pána Ježiša nech je s Božím ľudom. Amen.“


Vaughan Roberts

je rektorom anglikánskeho zboru St. Ebbe´s Church v Oxforde. Okrem toho je prezidentom Proclamation Trust v Londýne. Študoval právo a teológiu na univerzite v Cambridge, kde tiež viedol kresťanský študentský zväz (CICCU). Napísal niekoľko kníh: Body zvratu; Pravá bohoslužba; Zápasy kresťanov; Odlišnosti. Najznámejšia a najobľúbenejšia z nich je Veľký Boží obraz.