Nezaradené

1. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spusťte siete na lov. Šimon mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete.

Lukáš 5: 3 – 6

Šimon aj so svojimi spoločníkmi majú za sebou veľa úsilia, ale žiaden úspech. Ich celonočná námaha sa ako keby prepadla do priepasti, ktorá sa volá nič. Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Takáto je skutočnosť, ktorú tu Peter Ježišovi predloží. A dobre robí. Lebo Ježiš nás nevolá k viere, ktorá si zatvára oči pred skutočnosťou. Ktorá predstiera, že veci v skutočnosti nie sú také zlé, ako vyzerajú. Vtedy, keď vedľa nás stojí Ježiš, môžeme pohliadnuť veciam do tváre v celej ich bezvýchodiskovosti a beznádejnosti.

Také sú okolnosti, taká je skutočnosť. Celonočná námaha vyšla nazmar. Tá však  nemá posledné slovo, ale: … na tvoje slovo spustíme siete. Kto toto povie, od tej chvíle už nesie zodpovednosť len za poslušnosť. Za nič iné. Ani za výsledok. Ten je zodpovednosťou toho, kto rozkaz dal. Keď poslúchnem a siete spustím, On ich naplní. Veď Ježiš sa stará o „úlovok! Našou starosťou je, aby sme poslúchli. Aká útecha pre tých, ktorí sú v koncoch!

Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb. Mnohí v ten deň počúvali Božie slovo. Ale nikto sa o to slovo neoprel vo viere a v poslušnosti len Šimon. On sa oň oprie preto, lebo je to Ježišovo slovo. A neoľutuje. Lebo spozná, že Ježišovo slovo je silnejšie ako okolnosti, ktoré hovoria proti jeho slovu. Ak je v našich očiach moc okolností väčšia, potom neposlúchneme. Povieme si: To nemá zmysel. Načo spúšťať siete tam, kde nás žiaden úlovok nečaká?! A vtedy, keď všetko hovorí proti?! Ale kde my končíme, Ježiš len začína. Svojím slovom nadviaže na náš neúspech. A kde je Ježišovo slovo, tam je aj On osobne prítomný so svojou mocou. Tam sa už nemusíme starať o to, či sú okolnosti priaznivé alebo nie. Či my vidíme nejakú šancu na „úlovok“ alebo nie. Lebo všetko, aj nepriaznivé okolnosti môžeme prenechať na Neho. Lebo Ten, kto stojí vedľa nás, je mocnejší ako všetky okolnosti. Ako dobre, že to vieme! Len aby sme tomu aj verili.

Pane, nech aj našou jedinou starosťou je to, aby sme Ťa poslúchli a poslúchali!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal