Biblia a teológia

1. marec

Ktosi sa ho spýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! Ale on vám odpovie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste ?Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa! Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, čo budú prvými a sú prví, čo budú poslednými.

Lukáš 13:23-30

Pane, je málo tých, čo budú spasení? S touto otázkou ktosi prichádza za Ježišom. Z existenčnej otázky robí akademickú otázku. Ale Ježiš akademickú otázku mení na existenčnú odpoveď, keď hovorí: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Do Božieho kráľovstva sa vstupuje tesnou, úzkou bránou. Je taká úzka, že dnu sa vstupuje len po jednom. Kto chce vstúpiť dnu, musí vstúpiť sám, lebo dvaja ňou naraz neprejdú. Je to brána pre jednotlivcov, nie pre tých, ktorí chcú ísť s väčšinou. Ktorí sa nechávajú unášať davom. Cez úzku bránu nás nikto nasilu nepretlačí, ani rodičia svoje deti, ani žena svojho muža, ani kazateľ svojich poslucháčov. Každý sám za seba musí chcieť a vynaložiť všetko úsilie pre vstup.

Neznámy sa pýta na spasených, ale Ježiš hovorí o tých, ktorí nebudú spasení: Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Nie je toto nepriama odpoveď na úvodnú otázku? Keď mnohí nebudú spasení, z toho vyplýva, že len málo bude spasených. Ježiš však hovorí ešte niečo ďalšie: A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Aký krásny obraz pre spasenie! Veď stolovanie je obrazom hojnosti, radosti a spoločenstva. Tým bude naplnená večnosť v Božom kráľovstve. Budú tam mnohí, ktorí prídu zo všetkých strán a národov. Všetky stoly budú obsadené!

Ako teda znie odpoveď na otázku neznámeho? Mnohí nebudú spasení, ale mnohí budú spasení. Nebo nebude zívať prázdnotou. Žiaľ, že ani peklo. Jedno bude miestom radosti a hojnosti. Druhé bude miestom zúfalstva.

Pane, chceme patriť medzi tých, ktorí budú v tvojom kráľovstve!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal