Aktuálne témy

10. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho: Všetci odíďte! Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Potom sa hlasito rozplakal

Genezis 45: 1 – 2

Jozef sa už nemohol zdržať. Na tom nie je nič mimoriadne, že Jozef sa už nedokáže zdržať. Mimoriadne, ba priam obdivuhodné je to, že sa až doteraz dokázal zdržať plaču pred svojimi bratmi. Že pred nimi až doteraz dokázal udržať svoju totožnosť v tajnosti. Prečo mu to trvalo tak dlho? Keď sa stal kancelárom Egypta, vedel, že po siedmich rokoch hojnosti príde sedem rokov hladu. Že hlad ohrozí aj rodinu jeho otca v Kanaáne. Ale on nepošle správu domov o tom, že žije. Že sa stal druhým mužom po faraónovi. Nevolá otca s bratmi a ich rodinami hneď do Egypta. Miesto toho čaká na Boží čas. Najprv čaká, kým neprejde sedem rokov hojnosti a potom ešte dva roky hladu. To čakanie ho stojí veľa premáhania. Odkiaľ to vieme? Pri každej návšteve bratov v Egypte v skrytosti plače: Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal (Gn 42:24). A znovu: Vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal (Gn 43:3). Tentokrát už plače verejne, pred bratmi.

Jeho sebazaprenie až do tejto chvíle je obdivuhodné. Keď tvrdo zaobchádzal s bratmi, v skutočnosti bol tvrdší a prísnejší voči sebe ako voči nim. Musel sa stále premáhať, aby sa neprezradil svojím plačom. Nie je ťažké byť tvrdý na druhého, keď je človek povahovo sám tvrdý. Ale byť tvrdý na druhého, keď je srdce citlivé a milujúce ako bolo Jozefovo srdce, je nesmierne ťažké. Jozef však musel premôcť sám seba, aby svojimi citmi nepokazil to, čo tu Boh konal. Čo? Riešil hriech bratov. A kde sa rieši hriech, tam city musia ísť stranou.

A predsa. Jozef dokázal spojiť tvrdosť s láskou, keď bratom opakovane vrátil peniaze za nakúpené obilie. Urobil to tajne, aby to zistili až doma: Keď vyprázdňovali vrecia, každý našiel vo svojom vreci mešec s peniazmi (Gn 42:35). Ako si to majú vysvetliť? Keď zbadali, že v mešcoch sú peniaze, zachvátila ich hrôza (Gn 42:35). Ich strach je prejavom zlého svedomia. Zoči voči preukázanej láske sa ich svedomie necíti dobre. Ako však vrátené peniaze vysvetlí Jozefov správca? Ten poklad do vriec vám vložil váš Boh (Gn 43:23). Tu platí: … nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu (Rim 2:4)? Takto Boh viedol Jozefových bratov k pokániu prostredníctvom Jozefa, tvrdosťou i dobrotou. Prísnosťou aj láskou. A takto k nemu vedie aj nás.

Pane, prosíme, nevzdaj sa ani nás a priveď nás k pokániu vždy, keď sa previníme!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal