Nezaradené

11. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou
a Boží Duch sa vznášal nad vodami.
Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo.

Genezis 1:1-3

Zo správy o stvorení sa dozvieme nielen o Autorovi stvorenia, ale aj o procese stvorenia. Boh nestvoril všetko naraz, ale postupne. Bol to proces, ktorý mal svoj začiatok, pokračovanie a svoje konečné zavŕšenie. Skoro celá pozornosť je pritom venovaná stvoreniu zeme. Hoci zem je len malou čiastkou vesmíru, Biblia je príbehom Božieho konania so zemou, kde Boh umiestnil človeka. Preto je táto správa nielen teocentrická, ale aj geocentrická, lebo stredobodom Božieho záujmu je zem a človek žijúci na zemi.

Čo sa teda dozvieme o stvorení zeme? Najprv sa na ňu pozeráme z veľkej výšky, z vtáčej perspektívy. Pred našimi očami sa z hlbiny vynára beztvárna a prázdna hmota. Skôr, ako Boh začal civilizovať zem, pripravil si „surový“ materiál. Ako staviteľ domu, ktorý si najprv navozí stavebný materiál a potom začne stavať.

Čím začína proces stvorenia? Slovom. Boh povedal… Boh Biblie nie je nemý Boh. On nemlčí. On je osobný Boh, ktorý hovorí. Niekto by dal prednosť Bohu, ktorý nerozpráva, ani nám do ničoho nehovorí. Ktorý nevraví, čo smieme a čo nie. Čo je dobré a čo zlé. Ale to by už nebol Boh Biblie. Lebo Boh Biblie nemlčí, ale hovorí. Robí tak od počiatku až dodnes.

Ako dobre, že nežijeme vo svete, v ktorom by Boh mlčal! Ako dobre, že žijeme vo svete, v ktorom Boh hovorí! Veď ako inak by sme vedeli, ako Boh zmýšľa a čo zamýšľa, keby svoje myšlienky nezaodial do slov?! Keby nehovoril?! Ale On hovorí. Vďaka tomu vieme, na čom sme u Boha. Čo s nami zamýšľa, aké má s nami plány a zámery. Čo čaká od nás a čo my môžeme čakať od Neho.

Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh si nemusel „vysúkať rukávy“ a vyvinúť mimoriadne úsilie, keď chcel stvoriť svet. Jemu stačilo slovo. Povedal a stalo sa. Takú moc má Božie slovo. Z ničoho povstane niečo. Z neviditeľného povstane viditeľné.

Pane, žasneme nad mocou tvojho stvoriteľského slova, ktoré koná tvoju vôľu!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal