Nezaradené

12. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Po týchto udalostiach vyšiel von a uzrel na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévi a povedal mu: Poď za mnou! Lévi tam nechal všetko, vstal a šiel za ním.

Lukáš 5: 27

Tento príbeh vysvetľuje, prečo Ježiš dostal prezývku priateľ mýtnikov a hriešnikov (Mt 11:19). Tú najhoršiu prezývku, akú mohol človek dostať v židovskom náboženskom prostredí. A mýtnik Lévi tu stojí ako príklad tohto Ježišovho priateľstva. Ba viac. Stojí tu ako príklad Ježišovej lásky k hriešnikom. Lebo Ježiš robí niečo, čo by žiaden židovský rabín v tom čase neurobil.

Povolá za svojho učeníka jedného z mýtnikov, morálne skorumpovaných a spoločensky opovrhovaných ľudí. Mýtnici boli politicky aj nábožensky skompromitovaní spoluprácou s Rimanmi, keďže vyberali pre nich dane a clá. Pritom Rimania nimi pohŕdali. Židia ich zas nenávideli. Kto má zničenú povesť, žije bez zábran. Preto ich hádzali do jedného vreca so smilnicami. Označenie mýtnici a hriešnici tak boli vlastne synonymá. Byť mýtnikom znamenalo byť hriešnikom.

Lévi je zvyknutý, že ľudia s ním jednajú ako s mýtnikom, pre ktorého majú len opovrhnutie  a odsúdenie. Veď si zarába prácou pre pohanských okupantov. Preto sa s ním jedná ako s pohanom, ktorý zradil svoj ľud aj zákon. Ježiš však odmieta delenie na dobrých a hriešnych. Preto s ním jedná ako s človekom, pre ktorého má milosť a odpustenie. Lebo svojím pozvaním k nasledovaniu otvára Lévimu  cestu k Bohu. Cestu, ktorú mu všetci ostatní už dávno zatvorili. Veď kto by stál o človeka, ktorý je politicky, spoločensky, morálne i nábožensky úplne skompromitovaný? Jedine Ježiš.

On daruje spoločenstvo tým, ktorí sú zo spoločnosti vylúčení. On stojí o tých, o ktorých už nikto nestojí. A keď Ježiš stojí o neho, o Léviho, potom aj Lévi stojí o Ježiša. Keď Lévi stojí Ježišovi za to, aby ho povolal, potom aj Ježiš stojí Lévimu za to, aby Ho poslúchol a nasledoval.

Vstať a ísť za Ježišom je čin pokánia, lebo znamená rozchod s minulosťou, opustenie lukratívneho zamestnania a začiatok života, ktorý odteraz bude plne v Ježišovej réžii. Bývalý mýtnik Lévi, čiže Matúš, tak stojí medzi Ježišovými apoštolmi ako vzácna „trofej“ Božej milosti a lásky. A takýchto „trofejí“ má Ježiš vo svojej blízkosti mnoho.

Pane, ďakujeme, že aj my môžeme patriť medzi ne!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal