Aktuálne témy

13. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už dva roky hlad a ešte päť rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta.

Genezis 45: 4 – 8

Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali… Jozef, ktorý odpustí svojim bratom, ich teraz vyzýva, aby odpustili sami sebe. To je zvláštne. Ako tomu máme rozumieť? Ako je to vlastne so sebaodpustením? Niekto príliš rýchlo odpúšťa sám sebe aj to, čo mu ešte ani Boh ani ľudia neodpustili. Vtedy potrebuje počuť, že nikto nemôže žiť zo sebaodpustenia. Odpustiť nám môže jedine ten, voči komu sme sa previnili, teda Boh. Iný však môže mať opačný problém. Previní sa, vyzná svoju vinu, Boh mu odpustí, aj ten, voči komu sa previnil. Ale nedokáže odpustiť sám sebe. Stále ho prenasledujú výčitky. Znovu a znovu sa obviňuje z toho, čo urobil. Stále si vyčíta, čo svojím previnením zavinil, či spôsobil. Čo vtedy?

Kto v pokání riešil svoju vinu a napriek tomu nedokáže odpustiť sám sebe, potrebuje počuť, že Boh je väčší ako náš hriech. A že ani naša vina nemôže prekaziť Božie plány. Boh vo svojej zvrchovanej milosti môže aj z ľudského zla pripraviť cestu pre svoje dobro. To je to, čo tu Jozefovi bratia počujú: Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Boh si ich hriech použil na záchranu. On si ľudské zlo použil pre svoje dobro.

Ale keď je to tak, ako je to potom s vinou Jozefových bratov? Sú vôbec vinní? Môžu si teraz povedať: Ako dobre, že sme nášho brata predali do Egypta?! Veď sme tým len poslúžili Božím plánom. Nie. Oni ho tam nepredali preto, aby poslúžili Bohu. Predali ho preto, aby sa ho raz a navždy zbavili. Oni zamýšľali zlé, ale Boh to obrátil na dobré. Zlo sa tým ešte nestane dobrom, keď to Boh použije na dobré. Jozef nezľahčuje vinu svojich bratov. On len vyvyšuje Boha, ktorý aj zo zla človeka tvorí cestu pre svoje dobro. Toto potrebujú počuť tí, ktorí stále sami seba obviňujú a nedokážu si odpustiť. Potrebujú počuť, že aj nad našou vinou stojí zvrchovaný Boh, ktorý vinu nielen odpúšťa, ale vo svojej milosti ju môže obrátiť na dobré.

Pane, pomôž nám netrápiť sa nad tým, čo bolo tvojím odpustením prikryté!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.