Aktuálne témy

17. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Odišli teda z Egypta a prišli do Kanaánu k svojmu otcovi Jákobovi. Oznámili mu: Jozef ešte žije, ba vládne celému Egyptu. Otcovho srdca sa to však nedotklo, lebo neveril… Keď však Jákob uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, vtedy mu ožil duch. Nato Izrael zvolal: Stačí, že môj syn Jozef žije! Pôjdem, aby som ho ešte pred smrťou uzrel.

Genezis 45: 25 – 28

Jákob tu prežije, že Boh nielen berie, ale aj dáva. Že aj vracia späť to, čo mu sám predtým vzal. Veď Jákobov život bol životom samých bolestných strát. On strácal všetko to, čo mal najradšej. Najprv stratil milovanú ženu Ráchel. Potom stratil milovaného syna Jozefa. A nakoniec sa musel zrieknuť aj milovaného Benjamína, ktorého bratia vzali so sebou do Egypta. Boh mu vzal všetky jeho veľké životné lásky. Ale prečo? Preto, aby nič nestálo medzi ním a Bohom.

Každý človek má svoj hodnotový systém, čiže rebríček hodnôt. To, čo v ňom stojí najvyššie, prezrádza, aký je jeho rebríček. Keď najvyššie stojí niečo iné ako Boh, tak sa človek dostáva do konfliktu s Bohom. Lebo Boh chce stáť najvyššie v našom živote. Nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Lebo to je pre človeka najväčším požehnaním.

Jákob celý život zápasil s Bohom o to, či najvyššie bude stáť Boh alebo niekto iný. Bol to zápas o to, kto bude najväčšou láskou jeho života. Trikrát mu Boh vzal jeho lásky. Keď sa niektoré situácie v našom živote opakujú znovu a  znovu, je to neklamné znamenie, že je tu nejaká lekcia, ktorú nás Boh chce naučiť. A chce nás ju učiť dovtedy, kým sa ju dobre nenaučíme. Nepustí nás do vyššieho „ročníka“, kým túto skúšku neurobíme. Keď prepadneme, dá nám ďalší opravný termín. Sú určité veci, na ktorých Bohu pri nás natoľko záleží, že nás to bude učiť dovtedy, kým sa to nenaučíme. Bude nás stavať do tých istých situácií, v ktorých sme predtým zlyhali, kým neurobíme opravnú skúšku.

V prípade Benjamína Jákob zložil reparát na tretíkrát. Bol to ťažký zápas, ale nakoniec pustil z rúk poklad svojho srdca. A vtedy prežil, že Boh mu vrátil to, čo mu predtým vzal. Dostal späť nielen Benjamína, ale aj Jozefa. Keď sa zriekneme svojich lások, Boh nám ich môže vrátiť späť, lebo už neohrozujú našu lásku k Nemu.

Pane, aj pred nami ešte stoja mnohé opravné skúšky. Pomôž nám, aby sme ich zložili!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal