Nezaradené

17. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Hlavný čašník teda vyrozprával svoj sen Jozefovi… Jozef mu povedal: Toto je výklad sna: Po troch dňoch faraón povýši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna, ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. Keď ti bude dobre, spomeň si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov; no ani tu som neurobil nič zlé, pre čo by som sa mal dostať do žalára.

Genezis 40: 9 – 15

Boh k faraónovým dvoranom prehovorí rečou snov. V staroveku vládlo presvedčenie, že sny majú svoj skrytý význam. Že je v nich zašifrované posolstvo pre človeka. Ale kto rozšifruje tieto sny, kto ich vyloží? Jozef hovorí: Či výklad snov nepatrí Bohu?  Boh, ktorý dáva sen, dáva aj výklad sna. Boh, ktorý poslal sen dvoranom, v Jozefovi im poslal aj vykladača snov. Ale prečo? Čo tým Boh sleduje? Pripravuje Jozefovi cestu k povýšeniu. Cestu z väzenia na faraónov dvor, aby sa tak naplnili Jozefove sny z minulosti o jeho povýšení.

Čo doteraz vyzeralo ako zhluk náhod a nehôd, ktoré spolu nijako nesúvisia, zrazu začína do seba predivne zapadať. Nože si pripomeňme sled udalostí. Práve vtedy, keď Jozefovi bratia rozmýšľajú, čo urobia s Jozefom, okolo ide karavána obchodníkov, ktorá má namierené do Egypta. Náhoda? Nie. Práve vtedy, keď obchodníci prídu na trh s otrokmi, aby predali Jozefa, príde tam aj Pótifar, vysokopostavený úradník z faraónovho dvora, ktorý kúpi Jozefa. Náhoda? Nie. Práve vtedy, keď je Jozef povýšený na správcu jeho majetku, musí čeliť pokušeniu zo strany jeho ženy. Keď ju odmietne, skončí vo väzení pre politických väzňov. Náhoda? Nie. Práve vtedy, keď Jozef upadne do nemilosti u svojho pána a skončí vo väzení, upadnú do nemilosti aj dvaja faraónovi úradníci a skončia spolu s Jozefom v jednej cele. Náhoda? Nie.

Z vonkajšieho pohľadu je Jozef na ceste dolu. Najprv sa dostane z domu do otroctva a potom z otroctva do väzenia. Nižšie sa už padnúť nedá. Z vnútorného pohľadu sa však Jozef dostáva čoraz bližšie k faraónovmu dvoru. Najprv z ďalekej kanaánskej zeme do Egypta, potom na dvor faraónovho úradníka a nakoniec do väzenia pre faraónových väzňov. A teraz príde ten neuveriteľný paradox: Najbližšie k faraónovmu dvoru sa Jozef dostane práve vtedy, keď je zdanlivo od neho najďalej, vo väzení. Tu, na dne svojej cesty utrpenia sa stretne s faraónovým dvoranom, ktorý sa onedlho opäť vráti do svojho úradu na faraónovom dvore. Ktorý po čase spomenie Jozefa pred faraónom. Náhoda? Nie.

Pane, aké predivné sú tvoje cesty! Uč nás dôverovať Ti aj keď im nerozumieme!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal