Nezaradené

18. máj

No povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte.
Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.

Ján 6:36-37

Ježiš opakovane hovorí o Bohu ako o dávajúcom Otcovi. Najprv povie zástupu, že môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba. (v. 32)  Ježiš  je ten pravý chlieb, čo dáva svetu život. Ale s akým prijatím sa stretne tento Boží dar na strane človeka? Na adresu svojich poslucháčov totiž Ježiš hovorí: No povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte.

Ježiš sa znovu a znovu stretá s odmietnutím, neverou. Nevyjde tak Otcov dar človeku nazmar? Nie, lebo je tu ešte niečo ďalšie, čo Otec dáva. Všetci, ktorých mi dáva Otec… Otec nám dáva svojho Syna a nás dáva svojmu Synovi. Preto Boží dar, ktorým je pravý chlieb z neba, nevyjde nazmar. O to sa Boh osobne stará. Lebo On privádza ľudí k viere v Krista, ktorý je tým chlebom. Ako však môžem vedieť, či aj mňa dal Otec Synovi? Veľmi jednoducho. Ježiš hovorí, čo platí o tých, ktorých Mu Otec dáva. O nich platí, že prídu ku mne. Ja sa nemám pýtať, či aj mňa dal Otec Synovi. Ja sa mám pýtať, či som i ja prišiel k Synovi. To je moja zodpovednosť. Ježiš povedal Židom: Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život (Jn 5:40). Keď človek nechce prísť k Ježišovi, nie je na vine Boh, ale človek. Neprišiel, lebo nechcel prísť.

Čo však platí o tých, ktorí prídu k Ježišovi? Ježiš hovorí, že toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. To je slávne zasľúbenie a uistenie! Čo urobí Ježiš, keď sa pred jeho dverami objaví úbohý hriešnik, žobrák prosiaci o milosť a odpustenie? Vari ho odoženie spred svojich dverí? Vari sa mu obráti chrbtom? Ježiš má toľko dôvodov, aby tak urobil. A predsa to neurobí. Urobí niečo neslýchané. Neodoženie ho, práve naopak. Otvorí svoje dvere dokorán. Ba viac. On otvorí svoju náruč dokorán pre každého, kto príde k Nemu. Lebo jeho srdce je otvorené dokorán pre tých, ktorí k Nemu prichádzajú.

Pane, ďakujeme Ti, že Ty prijímaš tých, ktorí prichádzajú k Tebe.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.