Biblia a teológia

20. apríl

Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž z judského mesta Arimatie, ktorý nesúhlasil z ich rozhodnutím ani konaním a očakával Božie kráľovstvo, prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiley.

Lukáš 23:50-55

Nájde sa niekto, kto pochová Ježiša, tohto Židmi zavrhnutého Mesiáša a Rimanmi popraveného nepriateľa režimu? Kto sa odváži priznať k ukrižovanému Ježišovi? Predsa sa niekto nájde, Jozef z Arimatie, židovský aristokrat a zároveň Ježišov tajný učeník. Tento muž má zrazu možnosť urobiť niečo, čo nikto iný v tej chvíli urobiť nemôže. Má možnosť si od Piláta vypýtať Ježišovo telo, lebo ako vysokopostavený Žid má prístup k rímskemu prokurátorovi. Má tiež možnosť Ježiša pochovať, keďže má v Jeruzaleme pripravený hrob pre seba. A tak sa tento muž odhodlá na najodvážnejší krok v živote. Nemal odvahu priznať sa k živému Ježišovi. No teraz našiel odvahu a priznáva sa k ukrižovanému Ježišovi. Hoci riskuje nenávisť Židov i podozrenie Rimanov, predsa vystúpi z úzadia – z tajného učeníka sa stane verejný vyznávač. A to vo chvíli, keď sa všetci verejne známi vyznávači, Ježišovi učeníci, rozutekali a skrývali zo strachu pred Židmi.

Nikdy predtým ani nikdy potom sa neodohral taký bezútešný a beznádejný pohreb, ako bol Ježišov pohreb. Na tomto pohrebe nezaznelo slovo potešenia pre zarmútených, lebo ich Tešiteľ, ktorý ich doteraz tešil slovami: Nech sa neľaká vaše srdce, bol mŕtvy. Na tomto pohrebe sa nespievali piesne vzkriesenia, lebo ten, ktorý o sebe povedal: Ja som vzkriesenie a život, bol mŕtvy. Na tomto pohrebe nezaznelo slovo nádeje, lebo Ten, ktorý bol nádejou Izraela, ba i nádejou celého sveta na vykúpenie zo života porušenosti, hriechu a smrti, bol mŕtvy. Veľký piatok končí úplnou beznádejou tých, ktorí sa nádejali, že Ježiš je ten, ktorý prišiel vykúpiť človeka. Ich nádej končí v hrobe zavalenom kameňom. Žiaden návrat z pohrebu nebol taký ťažký ako návrat z Ježišovho pohrebu. Bol to návrat z cintorína pochovaných nádejí.

Pane, ďakujeme, že tvoj príbeh sa predsa neskončil tvojím pohrebom!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal