Nezaradené

26. jún

Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lži.

Ján 8:43-44

Vaším otcom je diabol. O kom to platí? Vari len o Ježišových poslucháčoch? Nie. Ježiš tu vyjadrí skutočnosť, ktorá platí všeobecne o všetkých ľuďoch bez rozdielu. Naša prirodzenosť, s ktorou sa rodíme, je padlá a porušená. Sme nakazení vírusom vzbury voči Bohu, ktorý do nás zasial diabol. On sa nevie zmieriť s tým, že v strede vesmíru nestojí jeho, ale Boží trón. Lebo jeho túžbou je stať sa bohom, stredom vesmíru. Tým, ktorému sa budú klaňať všetky stvorené bytosti. Preto sa vzbúril proti Bohu. A to, čo chcel sám, zasial i do nás. Budete ako Boh (Gn 3:5)! Tak znel jeho sľub človeku v raji. Za akú cenu? Za cenu vzbury voči Bohu. Preto chce človek odstrániť Boha, aby mohol byť sám sebe bohom. Aby sám rozhodoval o tom, čo je dobré a čo zlé.

Ježiš hovorí Židom: Teraz však chcete zabiť mňa – človeka, ktorý vám povedal pravdu, ktorú počul od Boha (Gn 8:40). Čo charakterizuje otca, charakterizuje aj jeho deti. Ako je diabol vrah, ktorý usmrcuje, tak i oni chcú usmrtiť Ježiša. Ale Židia svojím postojom k Ježišovi len reprezentujú postoj sveta k Ježišovi. Vás svet nemôže nenávidieť, ale mňa nenávidí (Jn 7:7), povedal Ježiš svojim bratom. Nie sú to len Židia, ktorí nenávidia Ježiša. Je to svet, ktorý Ho nenávidí. Vtedy i dnes. Nenávisť, ktorá sa prejaví vzdorom a odmietaním Ježiša.

Veď i dnešný človek robí všetko preto, aby vytesnil Boha na periférium svojho života, alebo ešte ďalej. Až za hranice svojho života. Lebo Boh stojí človeku v ceste k tomu, aby mohol rozhodovať o svojom živote podľa vlastnej vôle. Aká je však vôľa človeka? Čo je to, čo človek chce? Ježiš hovorí: …chcete plniť žiadosti svojho otca. Človek chce plniť svoje žiadosti. Netuší, že vlastne plní žiadosti svojho otca diabla. A plní ich dobrovoľne. Lebo žiadosti otca sa stali i žiadosťami jeho detí. Sú motivované pýchou, sebectvom, lžou. Túžbou vládnuť a ovládnuť iných. Hoci i muž svoju ženu a rodičia svoje deti. Alebo nadriadený svojich podriadených. Žiadosti, ktoré sú motivované všetkým tým, čo má pôvod v diablovi. Až taká je naša porušenosť!

Pane, osloboď nás od žiadostí, ktoré majú pôvod v diablovi!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.