Biblia a teológia

9. máj

Jozua povedal ľudu: Mesto nech prepadne hubiacej kliatbe. Ono samo so všetkým, čo je v ňom, patrí Hospodinovi. Nažive má ostať len neviestka Ráchab a všetci, čo sú s ňou v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali. Len sa chráňte toho, čo je pod hubiacou kliatbou, aby ste jej neprepadli, ak by ste vzali niečo z toho, čo je pod hubiacou kliatbou. Všetko striebro, zlato, bronzové a železné predmety sú zasvätené Hospodinovi. Dáte to k Hospodinovmu pokladu.

Jozua 6:17-19

To, na čo sa víťazné vojsko najviac teší, je vojnová korisť. Ale v tomto prípade má Boží ľud prísny zákaz vziať si čokoľvek z mesta, ktoré bolo zarieknuté na úplnú záhubu. Všetka korisť, ktorú z mesta odnesie, bude patriť výlučne Bohu. Ale prečo ľud nemá právo na vojnovú koriť? Tá predsa patrí víťazom. Ale kto tu vybojoval víťazstvo? Sám Hospodin. Preto i všetka korisť patrí jemu.

Boh sa podelí s nami o všetko, len o jedno nie. Nepodelí sa s nami o svoju slávu. Lebo On je žiarlivý Boh, žiarlivý na svoju slávu. Prisvojiť si korisť by znamenalo pripísať si zásluhu na víťazstve. A pripísať si zásluhu by znamenalo prisvojiť si slávu. To má ľud prísne zakázané. To by bola svätokrádež. Veď ľud nemá žiadnu zásluhu na víťazstve nad Jerichom. Preto nemá ani žiadny nárok na vojnovú korisť. Všetka korisť patrí Bohu, lebo všetka zásluha na víťazstve a teda i sláva patrí Bohu.

A predsa si z Jericha ľud odvezie jednu „korisť“, Ráchab i s celou jej rodinou. Kto je Ráchab? Žena, ktorá spoznala, že nemôže utiecť pred Bohom súdu, preto sa utiekla k Bohu milosti. Preto deň, ktorý sa stal dňom súdu pre jedných, stal sa dňom záchrany pre druhých. Ráchab i s rodinou bola i uprostred Božieho súdu v bezpečí. Jej dom, označený červeným motúzom, predstavoval bezpečnostnú zónu uprostred súdu, ktorý prišiel na Jericho. V meste, ktoré bolo odsúdené na záhubu, bolo miesto, ktoré poskytovalo záchranu.

Takéto miesto dnes poskytuje Kristov kríž. Vytvára bezpečnostnú zónu pre každého, kto sa k nemu utečie. Kríž je jediné miesto, kde je človek bezpečný vo svete, ktorý je odsúdený na záhubu. Tam má človek do činenia s Bohom milosti. Všade inde má však do činenia s Bohom súdu.

Pane, ďakujeme za tvoj kríž, ktorý sa nám stal útočiskom pred súdom!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal