Biblia a teológia

23. február

Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína.

Ján 2:1-3

Ježiš je pozvaný na svadbu a On to pozvanie prijme. Židovské svadby boli veľmi radostné udalosti. Patrila k nim hudba, tanec, veselie a víno. Neskôr Ježiša volali do rodín, kde vznikla situácia núdze, potreba pomoci. Kde niekto ochorel, prípadne zomrel. Ale tento príbeh ukazuje, že Ježiš nechodí len na pohreby, ale i na svadby. On nejde len tam, kde ľudia plačú, ale i tam, kde sa ľudia veselia. On nechodí len k lôžku chorých, ale i k svadobnému stolu radujúcich sa.

Ježiš chce mať účasť na celom našom živote, i na našej radosti. Veď Jemu nič ľudské nie je cudzie. On nám neprišiel kaziť radosť zo života, práve naopak. On prišiel darovať pravú, čistú radosť. Preto je sám nazvaný Ženíchom (Jn 3:29). Preto vo svojich podobenstvách opakovane prirovnáva Božie kráľovstvo k svadbe. Preto pozýva ľudí na Baránkovu svadobnú hostinu, ktorá sa odohrá vo večnosti (Zj 19:9). Ježiš chce mať rovnako účasť na našej radosti ako i na našej bolesti.

Na svadbe dochádza k nečakanej situácii, minie sa víno. V tej dobe to pre ženícha znamenalo hotovú katastrofu, verejnú hanbu. Svadba, ktorá trvala zvyčajne celý týždeň, bez vína nemohla pokračovať. Čo sa stalo na svadbe, sa však oveľa častejšie stáva v živote. Nemajú vína! Tieto slová obrazne vyjadrujú neraz i našu situáciu. Za víno si môžeme dosadiť čokoľvek: pokoj, radosť, lásku, trpezlivosť, nádej, silu k životu. Nemáme trvalé zásoby ničoho. Naše vnútorné zdroje sú obmedzené.

Koľko manželských dvojíc začalo spoločný život s tým, že ich vzťah nič nemôže ohroziť. Že si vystačia s tým, čo majú. S tou láskou, s ktorou do manželstva vstúpili. Ale ich zásoby lásky, porozumenia a trpezlivosti im vydržali len po prvú manželskú krízu. Nemajú vína. Ale horšie ako mať nedostatok je nemať Toho, kto by mohol pomôcť. Kto by opäť mohol naplniť našu „čašu vína“. Nemať Toho, za kým tu príde Mária. Lebo On jediný môže zmeniť situáciu nedostatku na hojnosť. Tak, ako to urobí i v tomto prípade.

Pane, ďakujeme že so svojou prázdnou čašou môžeme prísť k Tebe.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal