Biblia a teológia

23. január

Chlieb náš každodenný daj nám dnes…

Matúš 6:11

Len jednému pokrmu môžeme udeliť prívlastok každodenný a tým je práve chlieb. Ostatné pokrmy sa každodenne na našom stole neobjavujú. Čo nám chce Ježiš týmto povedať o Bohu? Že Boh nie je Bohom len pre špeciálne príležitosti a výnimočné dni. Ako je naša potreba chleba nielen príležitostná, ale  každodenná, tak i Božia starostlivosť o nás je nielen príležitostná, ale  každodenná. Prosiť o každodenný chlieb znamená počítať s Božou vernosťou. Že Boh ho dá i dnes i zajtra i o mesiac či o rok. Že ho dá každý deň, lebo ide o každodenný chlieb. Veď Boh si nevyberá voľno.

Skôr ako sa rozlúčime s touto prvou prosbou na zozname našich potrieb, povedzme si ešte, aké dôsledky má táto prosba vyvolať v našom živote. Jedným z nich je vďačnosť. Keď sa nielen chlieb, ale všetko v našom živote naučíme prijímať ako dar, stanú sa z nás vďační ľudia. Potom za naším chlebom budeme vidieť nielen svoju prácu, ale i požehnanie neba. Že to nie sú naše, ale Božie ruky, ktoré nás sýtia.

Ďalším dôsledkom tejto prosby má byť štedrosť. Keď prosíme o chlieb, neprosíme v jednotnom čísle, ale v množnom čísle. Neprosíme: Daj mne, ale daj nám, mne i mojim bratom a sestrám. Prosíme nielen pre seba, ale pre celú Božiu rodinu, pre všetkých svojich súrodencov vo viere. Lenže niekedy Boh dá jednému viac a druhému menej. Jeden má prebytok a druhý nedostatok. Prečo je to tak? Aby ten, ktorý má viac, sa rozdelil s tým, kto má menej. Keď Boh dá tebe, nože si všimni, či dal i tvojmu bratovi. Či nedal tebe i pre neho.

Chlieb nie je len dar, ale i skúška. Na chlebe nás Boh skúša, či vieme nielen prijímať, ale i dávať. Lebo dávajúci Otec chce mať dávajúce deti. Na našej vďačnosti i štedrosti sa ukáže, či sme sa naučili správne modliť: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

Pane, ešte sa tomu len učíme. Pomôž nám byť dobrými žiakmi v tvojej škole modlitby!

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal